ระบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเลือกกิจกรรมในเครื่องแบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2566
1. เปิดระบบกิจกรรมในเครื่องแบบสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2566 เลือกกิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือเสนา เนตรนารีเสนา ลูกเสืออากาศ เนตรนารีอากาศ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. 2. ปิดระบบเลือกกิจกรรมในเครื่องแบบสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. 3. เมื่อปิดระบบการเลือกกิจกรรมในเครื่องแบบในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้

ผู้ประกาศ : นายเด็จ ศรีทอง วันที่ : 14-02-2024 16:57:49

แจ้งส่งผลการประเมินกิจกรรมในเครื่องแบบ ภาคเรียนที่ 1/2566
แจ้งหัวหน้าลูกเสือ ม.1-3 ส่งผลการประเมินกิจกรรมในเครื่องในวันที่ 15 ก.ย. 2566 โดยให้ผู้กำกับกลุ่มปริ้นปกแบบรายงานผลกิจกรรม ลูกเสือเนตรนานรีเหล่า....... และเซ็นรับรองหน้าปกเพียงคนเดียว พร้อมทั้งรวบรวมผลการประเมินจากผู้กำกับกองแต่ละกอง นำส่งหัวหน้าลูกเสือ ม1.-3 และหัวหน้าลูกเสือ ม.1-3 นำส่งครูเด็จ แจ้งหัวหน้ายุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ส่งผลการประเมินกิจกรรมในเครื่องในวันที่ 15 ก.ย. 2566 โดยปริ้นปกแบบรายงานผลกิจกรรม ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-3 และหัวหน้าระดับ เซ็นรับรอง หัวหน้ายุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์เซ็นรับรอง นำส่งครูเด็จ ที่โต๊ะครูนิตยา ฤทธิเดช ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขอบคุณมากครับผม

ผู้ประกาศ : นายเด็จ ศรีทอง วันที่ : 13-09-2023 16:31:10

ภาพกิจกรรมในเครื่องแบบ

ลงชื่อเข้าใช้งาน